چگونه پینت بال بازی کنیم؟

چگونه پینت بال بازی کنیم؟

وقتی در مورد تاریخچه پینت بال اطلاعاتی در ذهن خود نداشته باشید نمی توانید آن طور که باید بر روی این بازی مسلط باشید و به افراد دیگری که می خواهند به سراغ این بازی بیایند اطلاعات مفید بدهید. از این رو دانستن تاریخچه این بازی خالی از لطف نیست و می توانید با آگاهی بیشتر و کامل تر در این بازی فعالیت کنید. تاریخچه این بازی به اوایل دهه ۱۹۷۰ بر می گردد زمانی که در وزارت کشاورزی آمریکا یک سری ماشین هایی وجود داشت که عقب آن ها پمپی بود و رنگ را به مسافت های خیلی دور پرتاب می کرد.
در حقیقت با این ماشین ها درخت هایی که باید هرس می شدند علامت گذاری می شد. افرادی که در این دهه زندگی می کردند به مرور به سراغ اسلحه و توپ هایی رفتند که بتوانند این کار را تبدیل به یک بازی کنند در نهایت هم دست به ابداع بازی پینت بال زدند. با گذشت زمان این بازی در تمام دنیا رواج پیدا کرد و به طور رسمی وارد کمیته بین المللی المپیک شد تا در بازی های المپیک نیز به آن پرداخته شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.